GGD-inspectierapporten

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van onze kinderopvang en toetst een locatie onder meer op de pedagogische praktijk, beroepskracht-ratio, groepsgrootte, beroepskwalificaties, verklaringen omtrent gedrag en GGD-inspectierapporten. Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een (openbaar) rapport op.

De rapporten over onze PSG en BSO kunt u lezen en downloaden op de site van onze stichting, Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang.

GGD-rapport PSG

GGD-rapport BSO