In principe kan er niet van de vastgestelde schoolvakanties worden afgeweken. Bij uitzondering mag een directeur een kind vrij geven voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties; dit mag één keer per jaar en niet langer dan tien dagen. Bovendien mag dit alleen als de ouders door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties (hiervoor moet de werkgever een verklaring afgeven).

Overigens mag de directeur geen vrij geven in de eerste twee weken na de zomervakantie omdat dit extra belangrijke weken zijn.

Scholen moeten wel vrijgeven in bijzondere gevallen zoals een huwelijk of begrafenis, ook kan er vrij worden gegeven als een kind niet op school kan zijn vanwege een geloofs- of levensovertuiging.

Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Leerplicht schoolvakanties | Rijksoverheid

Voor aanvraag van verlof voor minder dan 10 dagen kunt u bij de schooldirectie een verlofformulier ophalen of dit hier downloaden. Het verlof is akkoord als de directie toestemming verleent.

Verlof voor méér dan 10 dagen kan alleen verstrekt worden door de leerplichtambtenaar. Het door u ingevulde verlofformulier voor meer dan 10 dagen (op verzoek via school te verkrijgen) stuurt u, met eventuele stukken en verklaringen, naar de leerplichtambtenaar ter goedkeuring.

Verlofformulier