De Vossestaart beleid

Informatiegids

Beleidsplan PSG de Vossestaart

Kanjerbeleid

Verlofformulier

Archipel protocollen en beleid

Kanjerbeleid

Protocol voorkoming lesuitval

Medezeggenschapsreglement

Privacyreglement

Protocol Toelating, schorsing en verwijdering

Klachtenregeling

Bij Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang werken medewerkers elke dag aan verbetering van de kwaliteit.  Een goed aanbod en positieve relaties zijn hierbij van belang. Echter, waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan.

Archipel vindt het belangrijk dat ouders en medewerkers de juiste medewerkers zo snel mogelijk weten te vinden als zij ergens ontevreden over zijn. In de klachtenregeling staat daarom hoe Archipel omgaat met klachten.

Klachtenregeling Stichting Archipel