Op Kindcentrum De Vossestaart werken met een combinatiegroep 1-2-3. We werken thematisch met de methode van “Sil op school”. Het werken in thema’s zorgt voor een samenhangend geheel van aanbod in de hoeken en activiteiten.

Het team van groep 1/2/3

Op maandag en donderdag is juf Anoek in de klas en op dinsdag, woensdag en vrijdag juf Miranda. Alle groepen krijgen extra ondersteuning van juf Sonja.

Samen waar het kan en apart waar het moet

Voor groep 1-2 en groep 3 geldt: samen waar het kan en apart waar het moet. Zo doet groep 3 met meerdere activiteiten en speelmomenten mee, maar hebben ze ook grotendeels een eigen programma. Zo werkt groep 3 met de methode Actief Leren Lezen voor lezen en voor rekenen gebruiken we de methode: De wereld in getallen. Ook besteden we in groep 3 tijd aan schrijven en zijn we creatief bezig. 

In groep 1-2 werken we ook in kleine kringen. Dit is een kring met een klein aantal kinderen, deze kringen zijn vaak kort en effectief. Hier wordt aandacht besteed aan gecijferdheid en fonemisch bewustzijn. We doen bijvoorbeeld een rijmspel of zingen een telactiviteit.

Bewegend leren

In de grote kring doen we activiteiten rondom een thema, gaan we eten en drinken en zijn we bezig met woordenschat. We bieden veel opdrachten spelenderwijs aan en in een vorm van bewegend leren. We maken ook veel gebruik van ons beweegplein en beide groepen gymmen 1x per week.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het hele jaar door stromen er nieuwe leerlingen in die 4 jaar zijn geworden. Ze krijgen de tijd om te wennen aan het naar school gaan, de klasgenoten, de leerkrachten, het schoolgebouw en de afspraken. In de klas besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren om rekening te houden met elkaar, samen te werken, netjes op te ruimen en jezelf uit te drukken in woorden. Hiervoor gebruiken we onder andere de Kanjertraining. Als we ’s morgens in de kring gaan checken we samen in. Met welk gevoel ben je op school gekomen? En wil je hier iets over delen met de groep?

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel spelen. Dit is van groot belang voor onder andere de ontwikkeling van taal, denken, motoriek en sociale omgang. Er zijn dan ook meerdere speelmomenten ingebouwd op een dag.

Onderwijs aan het jonge kind

Onderstaande uitgangspunten vormen de basis voor de manier waarop wij het onderwijs aan jonge kinderen vormgeven:

  • Veiligheid en vertrouwen.
  • Volgen van de ontwikkeling (leerlijnen jonge kind).
  • Voorbereiden op lezen, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Belevingswereld waarin het kind centraal staat.
  • Laten spelen en leren spelen.
  • Zelfstandig werken vanuit een beredeneerd aanbod.
  • Op eigen niveau mogen en kunnen werken.
  • Structuur en uitdaging bieden.