Op maandag- en donderdagochtend komen peuters van 2 tot 4 jaar naar de peuterspeelgroep (PSG) in ons kindcentrum.
Op de PSG bieden wij kinderen een veilige en fijne plek met de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs.

Op onze PSG gaan we uit van de volgende kernwaarden:

  • Respect voor elkaar.
  • Ruimte voor ontplooiing.
  • Reflectie op wat we doen.
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Openingstijden

Onze PSG Kindcentrum De Vossestaart is tijdens alle schoolweken geopend op:

  • Maandagochtend van 08.30 - 13.00 uur
  • Donderdagochtend van 08.30 - 12.00 uur

Lunchen op de peuterspeelgroep

Vanaf januari 2024 is de peuterspeelgroep op maandag geopend tot 13.00 uur. We lunchen dan samen; de kinderen nemen een broodje en wat te drinken extra mee (naast fruit en drinken voor de ochtendpauze).

Naast de gezelligheid en het "samen" eten (sociale aspect) is het voor ouders die werken, fijn om hun kind om 13.00 op te halen. Ze kunnen dan vaak wat langer doorwerken en de kinderen kunnen gelijk "naar bed" als ze thuiskomen.

Activiteiten

Op de peuterspeelgroep werken we met thema’s. Bijvoorbeeld het thema winkel, vakantie of dokter. En de pedagogisch medewerker zorgt voor een dagritme dat aansluit bij de peuters. Bekijk hieronder het dagprogramma.

Dagprogramma PSG

Globaal ziet de ochtend er als volgt uit:

08.30 – 09.00 uur De kinderen worden gebracht. Er is ruimte voor een overdracht tussen de ouder en de pedagogisch medewerkers. De peuter kiest vervolgens iets om mee te spelen en de ouder kan evt. nog even blijven. Uiterlijk 09.00 uur is er afscheid genomen.
09.00 uur Het is tijd voor de kring. In de kring wordt de ochtend gestart door bijv. liedjes te zingen, boek lezen, een verjaardag vieren en evt. een passende activiteit bij het thema. In aansluiting op de kring is er een activiteit voorbereid door de pedagogisch medewerkers. Om beurten/in groepjes kunnen de peuters hieraan meedoen.
09.45 uur Er wordt een toiletronde gedaan. Wanneer kinderen zelf naar het toilet kunnen dan doen zij dit zelfstandig onder toeziend oog van de medewerker. De kinderen die dit niet kunnen worden geholpen door de medewerker. De kinderen met een luier worden verschoond door de medewerker. Dit gebeurt allemaal in afstemming met de ouders.
10.00 uur Gezamenlijk drinken en eten we iets.
10.30 uur We gaan aan de slag met een knutselactiviteit of spelactiviteit in de gymzaal of er is ruimte voor vrij spelen.
11.15 uur We gaan samen opruimen en de leidster leest nog een boekje voor.
11.30 uur We gaan (samen met de kleuters) naar buiten.
11.30 – 12.00 uur Enkele peuters worden opgehaald met een mondelinge overdracht met ouders.
12.00 - 13.00 uur
(op maandag)
Lunch met de peuters
13.00 uur Peuters worden opgehaald met een mondelinge overdracht met ouders.

Tarieven

Tarieven de Vossestaart